ފޯމް

އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު
123.6 KiB
1210 Downloads
Details...
މަދަނަ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު
451.5 KiB
577 Downloads
Details...
ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް
ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް
Pension Application form.pdf
901.1 KiB
779 Downloads
Details...
ޢުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނާއި ބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް
39.4 KiB
606 Downloads
Details...
ޕޮލިޓެކްނިކުންފަށާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް
117.5 KiB
1130 Downloads
Details...

ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
414.3 KiB
330 Downloads
Details...

ލީފްލެޓް

ހައުސިންޔުނިޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލީފްލެޓް
806.6 KiB
383 Downloads
Details...

 

Gazette-43-229 Magufaaru Thelhun
Gazette-43-229 Magufaaru Thelhun
gazette-43-229 Magufaaru thelhun.pdf
114.2 KiB
137 Downloads
Details...
Kudeenaage
Kudeenaage
kudeenaage.docx
18.5 KiB
251 Downloads
Details...
Driving Licence
Driving Licence
Driving licence.cdr
1.1 MiB
298 Downloads
Details...