ފޯމް

އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު
123.6 KiB
1197 Downloads
Details...
މަދަނަ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު
451.5 KiB
571 Downloads
Details...
ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް
ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް
Pension Application form.pdf
901.1 KiB
769 Downloads
Details...
ޢުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނާއި ބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް
39.4 KiB
601 Downloads
Details...
ޕޮލިޓެކްނިކުންފަށާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް
117.5 KiB
1122 Downloads
Details...

ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
414.3 KiB
327 Downloads
Details...

ލީފްލެޓް

ހައުސިންޔުނިޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލީފްލެޓް
806.6 KiB
377 Downloads
Details...

 

Gazette-43-229 Magufaaru Thelhun
Gazette-43-229 Magufaaru Thelhun
gazette-43-229 Magufaaru thelhun.pdf
114.2 KiB
134 Downloads
Details...
Kudeenaage
Kudeenaage
kudeenaage.docx
18.5 KiB
245 Downloads
Details...
Driving Licence
Driving Licence
Driving licence.cdr
1.1 MiB
282 Downloads
Details...