އާންމު މަޢުލޫމާތު

އީދު މުބާރިކް

0 17
eid

1432 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙްނިޔާ ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި އަރިސްކުރަމެވެ.