• hunaru

  ވަޒީފާއަށް މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

  0 28

  މިޕްރޮގްރާމާއިބެހޭ ބައެއް މުހިންމު ލިޔުންތައް ތިރީގައިމިވާ ލިންކްތަކުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ! * ދަރިވަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް * ޕްރޮޕޯޒަލް ފޯމް * ކޯސްތަކުގެ ލިސްޓް * މިންގަނޑުތައް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: www.hunaru.gov.mv

 • eid

  އީދު މުބާރިކް

  0 18

  1432 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙްނިޔާ ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި އަރިސްކުރަމެވެ.